De garantie van de meeste smartphones is geldig voor een periode van 2 jaar. Dit gaat in op de datum van aankoop. Wat er precies onder de garantie valt verschil per fabrikant. De garantie biedt een dekking voor de kosten van mechanische andere gebreken die niet veroorzaakt zijn door de eigenaar van de smartphone. Als de smartphone er plotseling mee ophoudt tijdens de garantieperiode terwijl dit niet je eigen schuld is dan heb je recht op reparatie of vervanging van de smartphone. Diefstal, verlies van het toestel en schade die per ongeluk veroorzaakt is valt niet onder dekking van de garantie. Deze risico’s kunnen gedekt worden door een smartphone verzekering.

Wat wordt nog meer gedekt?

De garantie van een smartphone dekt ook problemen met de software. Dit is bijvoorbeeld het geval als de smartphone steeds uitvalt of bevriest. Voor het repareren van software gerelateerde problemen is het nodig om de smartphone terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. De persoonlijke data op de smartphone wordt niet gedekt door de garantie. Maak een back-up voordat er aan de smartphone gewerkt gaat worden. De data kan vervolgens weer terug gezet worden als de smartphone weer gereed is.

Uitgelicht: aanbieding van de dag

Aandachtspunten garantie

  • De garantie kan verlopen als het toestel in contact is geweest met water. De meeste smartphones hebben een indicator waarmee de fabrikant kan zien dat het toestel in aanraking is geweest met water.
  • Het unlocken van de smartphone op een niet-officiële manier kan de garantie ongeldig verklaren.
  • Veel smartphones hebben een seal waarmee de fabrikant kan zien of de smartphone open is geweest. Hierdoor kan de garantie ongeldig verklaard worden.
  • Het jailbreaken van de smartphone kan de garantie ongeldig verklaren.

Wettelijke garantie

Naast de garantie van de fabrikant is er ook nog de wettelijke garantie. Deze garantie staat vermeld in het Nederlandse wetboek. Volgens de wet moet het product dat gekocht is voldoet aan alle kenmerken die gecommuniceerd werden naar de klant. Er mogen geen gebreken of tekortkomingen zijn. Als dit wel het geval is dan moet dit gerepareerd worden of vervangen. In het geval dat iets niet onder de garantie van de smartphone valt dan is het mogelijk dat het wel gedekt wordt door de wettelijke garantie.

Verlengde garantie

Tijdens de aankoop van een smartphone is er vaak de keuze om de garantieperiode te verlengen. De garantieperiode kan bijvoorbeeld voor 12 maanden of 24 maanden verlengd worden tegen een vergoeding. Voor de verlengde periode geldt de dezelfde dekking als tijdens de standaard garantieperiode. Er zijn geen extra dekkingen als gekozen wordt voor de verlengde dekking.