Push is een technologie dat ervoor zorgt dat informatie direct verzonden wordt zonder dat er een actie voor vereist is. Een voorbeeld van push is e-mail op de smartphone. Er wordt niet geregeld gecontroleerd op nieuwe e-mail maar de e-mail wordt direct naar de smartphone verzonden bij binnenkomst op de e-mail server. Er is geen sprake van push als de smartphone periodiek de e-mail server controleert op nieuwe e-mail.