Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen om data te versturen en te ontvangen via het mobiele netwerk. De signalen worden verstuurd naar de antennes van de mobiele provider. Deze antennes zijn verbonden met radiotransmitters en ontvangers. Deze installatie wordt een basisstation genoemd of een antenne-installatie. Mobiele telefoons werken niet zonder deze installaties. De installaties moeten ook op een precieze locatie geplaatst worden zodat de dekking en de capaciteit zo groot mogelijk is. De antenne-installaties zijn ontwikkeld en getest met strikte veiligheidsstandaarden welke door nationale en international gezondheidsorganisaties goedgekeurd zijn. Bij de samenstelling van een mobiel netwerk zijn vooral de dekking en de capaciteit belangrijk.

Dekking mobiel netwerk

Het complete gebied waar een mobiel netwerk bereik heeft wordt de dekking genoemd. Er is een landelijke dekking nodig om overal in Nederland te kunnen bellen. Een mobiel netwerk is ingericht in de vorm van een honingraat. Elke raat wordt een cel genoemd dat een geografisch gebied bestrijkt. In iedere cel staat een antenne-installatie. De antenne-installatie zorgt voor het bereik in de cel. Het aantal antenne-installaties in een cel hangt af van het terrein en het aantal mobiele gebruikers in de cel. Hoe meer mobiele gebruikers zich in een cel bevinden, hoe meer capaciteit nodig is. Alle cellen samen vertegenwoordigen het mobiele netwerk. Een mobiele telefoon verstuurd signalen naar de dichtstbijzijnde antenne-installatie. Het mobiele netwerk kan op deze manier de mobiele telefoon lokaliseren. Als er gebeld wordt naar de mobiele telefoon dan legt de antenne-installatie een verbinding met de mobiele telefoon. Een mobiele telefoon kan van de ene naar de andere antenne-installatie overschakelen. Op deze manier kan er ook onderweg gebeld worden.

Uitgelicht: aanbieding van de dag

Capaciteit mobiel netwerk

De capaciteit van een antenne-installatie geeft aan hoeveel gebruikers er gebruik van kunnen maken. De capaciteit is beperkt waardoor er een maximaal aantal gebruikers gebruik kunnen maken van de installatie. Als teveel gebruikers verbinding maken met de antenne-installatie dan is het mogelijk dat er niet voldoende capaciteit is. Er kan dan niet meer gebeld worden. Dit gebeurt geregeld bij grote evenementen waarbij veel gebruikers willen bellen. Dit is bijvoorbeeld het geval op Koningsdag in Amsterdam. Een oplossing hiervoor is de tijdelijke plaatsing van antenne-installaties door providers. De capaciteit van de cel kan hierdoor tijdelijk vergroot worden. Het is ook mogelijk dat een mobiele provider snel veel nieuwe gebruikers erbij krijgt waardoor de huidige capaciteit niet meer voldoende is. Er moeten dan nieuwe installaties geplaatst worden om de capaciteit te vergroten.